Poniżej podaje wstępne informacje dotyczące kolonii letniej:

Termin: 27.06-6.07.2022

Miejsce: https://zabie.zhr.pl/

Koszt: około 1300 zł (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, transport, materiały programowe)

Skład: W tym roku jedziemy w składzie 1 RGZ, 1CGZ, 1BGZ, 22 BGZ, 6 BGZ- ek, V BGZ-ek

Komendant wyjazdu: phm. Jerzy Gliwicki HR

Wice-komendant: pwd. Krzysztof Moskała HO

Proszę o odpowiedź zwrotną do niedzieli 13.03 z informacją kto z Państwa jest zainteresowany posłaniem córki na wyjazd.

Czuwaj!

pwd. Katarzyna Wołąkiewicz drużynowa

Kategorie: Ogólne